16 Kasım 2012 Cuma

gazi üniversitesi bilgisayar dersi sınav örnek soruları

Bilgi Teknolojisinin Temel
Kavramları

1) Aşağıdaki bellek türlerinden hangisinin üzerindeki bilgiler bilgisayar kapatıldığında
silinir?

a) RAM

b) ROM

c) PROM

d) EPROM

e) Hepsi

2) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın giriş birimi değildir?

a) Fare

b) Yazıcı

c) Klavye

d) Dokunmatik Ekran

e) Hiçbiri

4) Aşağıdaki veri depolama birimlerinden hangisinin kapasitesi diğerlerine göre daha
büyük olabilir?

a) Disket

b) USB Flash Bellek

c) Hard disk

d) CD-R

e) DVD

6) Bilgisayar donanımını oluşturan birimler nelerdir?

a) Klavye + Mouse + Monitör

b) Giriş Birimleri + Merkezi İşlem Birimi + Çıkış Birimleri + Ana Birimler

c) Disket + Harddisk + Cd-Rom

d) Ram, Rom

e) Hepsi

7) “RAM” nedir?

a) Yalnızca okunabilir belek.

b) Bilgilerin taşınması için gereken bellek.

c) Üzerine herhangi bir bilgi yazılmayan, özel bir aletle bilgi depolanan bellek birimi.

d) Programların çalıştırılması için kullanılan geçici bellek.

e) Hepsi

9) Aşağıdakilerden hangisi Kaydedilebilen ancak silinemeyen CD ler için kullanılan
kısaltmadır?

a) CD-RW

b) DVD-RW

c) CD-ROM

d) DVD-R

e) Floppy

10) Aşağıdakilerden hangisi giriş birimidir?

a) Tarayıcı

b) Yazıcı

c) Harddisk

d) Monitör

e) Hiçbiri

11) Aşağıdakilerden hangisi 1 MB ‘a eşittir?

a) 1024 KB

b) 8192 byte

c) 1048576 GB

d) 1.44 bit

e) 720000 byte

Aşağıdakilerden hangisi çıkış birimi değildir?

a) Fare

b) Yazıcı

c) Harddisk

d) Datashow

e) CD-RW

Ekranda oluşturulan her bir noktaya ne denir?

a) KB

b) Bit

c) Piksel

d) MB

e) Byte

Aşağıdakilerden hangisi depolama birimidir?

a) Hard Disk

b) CD-ROM Sürücü

c) Monitör

d) Ana kart

e) Slot

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri işletim sistemidir?

a)      Linux
b)      Visual Studio 2012
c)       Word
d)      MS-Office
e)      JAVA

Hükümet kuruluşları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, ticari kuruluşlar ve askeri
kuruluşlar internet adreslerinde sırasıyla nasıl kısaltılmıştır?

a)      gov, org, com, mil
b)      com, gov, org, mil
c)       gov, org, com, k12
d)      org, com, gov, mil
e)      org, mil, gov, com

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I   -          "F1" tuşu yardım tuşudur.
II  -         Bilgisayarı daha hızlı çalıştırmak için "Ctrl" tuşu basılı tutulur.
III -         Bir ekranın görüntüsünü belleğe almak için "Print Screen" tuşuna basılır.
IV -         "Num Lock" tuşu etkin durumdayken sayı tuş takımında sayı yazımı mümkündür.

a)      Yalnız I
b)      I-II-III
c)       II-III-IV
d)      I-III-IV
e)      II


 Windows’ta ağdaki bilgisayarlar nereden görülebilir?

a)      Başlat-Denetim Masası
b)      Masaüstü-Ağ Komşuları
c)       Başlat-Donatılar-Sistem araçları
d)      Belgelerim
e)      DOS ekranında DIR komutu ile

Windows XP’de başlat menüsünde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a)      Yardım
b)      Ara
c)       Çalıştır
d)      Programlar
e)      Yazıcılar

5. Ekran çözünürlüğü nereden ayarlanır?

a)      Denetim masasındaki Görüntü’den Ayarlar sekmesinden
b)      Denetim masasındaki Sistem’den ekran özelliklerinden
c)       Denetim masasındaki Görüntü’den arka plandan
d)      Denetim masasındaki Donamım Ekle Kaldır’dan
e)      Monitör üzerindeki düğmelerden

Denetim masasındaki bölgesel ayarlarda hangi ayar yapılamaz?

a)      Saat
b)      Klavye tipi
c)       Tarih
d)      Sayı
e)      Para birimi

Windows dosya yönetim programlarında iki dosya arasında kalan programları
seçmek için ne yapılır?

a)      İlk dosyaya tıklanır son dosyaya Shift tuşu ile birlikte tıklanır.
b)      İlk dosyaya tıklanır, son dosyaya CTRL tuşu ile birlikte tıklanır.
c)       Birinci dosyaya tıklanır. İkinci dosyaya farenin sağ tuşu ile birlikte tıklanır.
d)      Birinci dosyaya tıklanır ikinci dosyaya çift tıklanır.
e)      Birinci dosyaya tıklanır, ikinci dosyaya ALT tuşu ile birlikte tıklanır.


Regedit nedir?

a)      Bilgisayar komutlarının bulunduğu klasördür
b)      Sistem dosyalarının saklandığı klasördür.
c)       Bir bilgisayar markasıdır.
d)      Bir Grafik düzenleme programıdır.
e)      Windows Kayıt Düzenleyicisi


Windows XP’de bir dizin içerisindeki gizli ve sistem dosyaları nasıl görünür duruma
getirilebilir?

a)      Denetim masasından erişilebilirlik seçeneklerinden
b)      Denetim masasından sistem araçlarından
c)       Görünüm menüsünden ayrıntılar seçeneği seçilir.
d)      Görünüm menüsünden klasör seçeneklerinden
e)      Denetim masasından kullanıcılar ve parolalardan


Aşağıdakilerden hangisi Windows’un genel özelliklerindendir?

a)      Görsel bir işletim sistemi olması
b)      Aynı zamanda birden fazla programın çalışabilmesi
c)       Bir işlemin birden fazla yöntemle yapılabilmesi
d)      Mouse kullanılabilmesi
e)      Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi Windows'da dosya kopyalama yöntemlerinden biri
değildir?

a)      Dosya seçili iken Ctrl+C tuşlarına basılır.
b)      Dosya mouse’un sağ tuşuyla sürüklenir.
c)       Dosya sağ mouse tuşu ile seçilir ve Kopyala komutu uygulanır.
d)      Dosya seçilir Dosya menüsünden Kopyala komutu uygulanır.
e)      Hiçbiri

Windows'da bir pencerede farklı satırlarda bulunan birden fazla dosyayı seçmek
için klavyedeki hangi tuş yardımcı tuş olarak kullanılır?

a)      Alt
b)      Shift
c)       Ctrl
d)      Tab
e)      Insert

15. Windows Gezgini’nde bir dosyayı silmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi
kullanılamaz?

a. Dosya seçilerek Klavyeden Delete tuşuna basılır.
b. Dosya mouse’un sağ tuşuyla Geri Dönüşüm Kutusu’na sürüklenir.
c. Dosya sağ mouse tuşu ile seçilir ve Sil komutu uygulanır.
d. Dosya seçilir ve Düzen menüsünden Sil komutu uygulanır.
e. Hiçbiri

16. Masaüstündeki Bilgisayarım simgesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?

a. C sürücüsüne çift tıklayınca açılan pencerede dosyalarla ve dizinlerle ilgili işlemler
yapabileceğimiz gibi, e-posta da gönderebiliriz.

b. Bir dizinin üzerine gelip iki kez tıkladığımızda, dizinin içerisine girebiliriz.

c. Sarı renkte olan simgeler dosyaları, diğerleri ise dizinleri(klasör) göstermektedir.

d. Hangi dizinde olduğumuzu adres çubuğundan görebiliriz.

e.Dosyaların veya programların üzerine gelip iki kez tıkladığımızda o dosyayı veya programı
açabiliriz.

17. Windows ortamında saat biçimi nerede ayarlanır?

a. Denetim Masası/Tarih-Saat
b. Denetim Masası/Sistem
c. Denetim Masası/Ayarlar
d. Başlat Menüsü/Donatılar/Sistem Araçları
e. Denetim Masası/Bölgesel Ayarlar

18. Aşağıdakilerden hangisi Windows'u doğru olarak kapatmanın bir şeklidir?

a. Bilgisayarın düğmesine basmak.
b. BAŞLAT Menüsü/Oturumu Kapat.
c. Bilgisayarın elektrik fişini çekmek.
d. BAŞLAT Menüsü/Bilgisayarı Kapat.
e. Hepsi

19. Aşağıdaki klavye tuş ikililerinden hangisinin Windows'da bir görevi yoktur?

a. Ctrl+Esc b. Ctrl+C c. Ctrl+V d. Ctrl+X e. Ctrl+Q

20. Windows ortamında Ctrl+F4 tuşları birlikte kullanıldığında...................

a. Bilgisayar kapanır.
b. Windows’dan çıkılır.
c. Açık olan belge kapanır.
d. Açık olan program kapanır.
e. Hiç bir şey olmaz.

21. Aşağıdakilerden hangisi Farklı Kaydet komutunun Kaydet komutuna göre farklı
olan görevidir?

a. Dosyayı kaydetmek
b. Açık olan tüm dosyaları kaydetmek
c. Dosyayı başka bir klasöre kaydetmek
d. Dosya içeriğini başka bir yere taşımak
e. Hepsi

22. Windows ortamında Ctrl+Esc tuşları birlikte kullanıldığında.........................

a. Bilgisayar kapanır.
b. Windows’dan çıkılır.
c. BAŞLAT Menüsü açılır.
d. Bilgisayar kilitlenir.
e. Hiç bir şey olmaz.

23. Not defteri ile oluşturulmuş bir belgenin uzantısı nedir?

a. .bmp b. .doc c. .txt d. .not e. .dft

24. Windows'da bir pencerede sıralı olarak bulunan birden fazla dosyayı seçmek için
klavyedeki hangi tuş yardımcı tuş olarak kullanılır?

a. Alt b. Shift c. Ctrl d. Tab e. Insert

25. Windows ortamında klavye türü nereden değiştirilir?

a. Başlat Menüsü/Denetim Masası/ Klavye
b. Başlat Menüsü/Denetim Masası/Ayarlar/Klavye
c. Başlat Menüsü/Ayarlar/Denetim Masası/ Klavye
d. Başlat Menüsü/Donatılar/Sistem Araçları/Klavye
e. Başlat Menüsü/Denetim Masası/Bölgesel Ayarlar

26. Windows'da bir programı çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir?

a. BAŞLAT Menüsü’nü kullanmak
b. Windows Gezgini'ni kullanmak
c. Bilgisayarım simgesini kullanmak
d. Çalıştır komutunu kullanmak
e. Hepsi

27. Windows ortamında Alt+F4 tuşları birlikte kullanıldığında...................

a. Bilgisayar kapanır.
b. Windows’dan çıkılır.
c. Açık olan belge kapanır.
d. Bilgisayar yeniden başlatılır.
e. Hiç bir şey olmaz.

28. Aşağıdakilerden hangisi Farklı Kaydet komutunun Kaydet komutuyla aynı olan
görevidir?

a. Dosyayı kaydetmek
b. Açık olan tüm dosyaları kaydetmek
c. Dosyayı başka bir klasöre kaydetmek
d. Dosya içeriğini başka bir yere taşımak
e. Hepsi

29. Aşağıdaki klavye tuş ikililerinden hangisi Windows'da açık olan pencereyi kapatır?

a. F5 b. Ctrl+X c. Ctrl+V d. Alt+F4 e. Ctrl+Q

Aşağıdakilerden hangisi görev çubuğu üzerinde bulunmaz?

a)      Başlat menusu Düğmesi.
b)      Denetim masası simgeleri.
c)       Açık olan programların ismi.
d)      Tarih/saat göstergesi
e)      Hızlı başlat düğmeleri

4 yorum: